Početna  / Uvjeti korištenja www.centar2000.hr

Uvjeti korištenja www.centar2000.hr

Dobrodošli na www.centar2000.hr web stranicu (dalje u tekstu: Web stranica), koju uređuje te koja je vlasništvo OKTAVIJAN d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 39, MBS: 080198119, OIB:17681011860, (u daljnjem tekstu: Društvo).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja Web stranice (u daljnjem tekstu: Uvjeti) prije korištenja Web stranice. Nastavkom korištenja Web stranice i njenih sadržaja prihvaćate ove Uvjete.

Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete, trebali biste napustiti Web stranicu te odustati od davanja bilo kakvih podataka putem Web stranice.

Sadržaj Web stranice:
Web stranica sadrži isključivo sadržaj koji se odnosi na informacije vezane za poslovanje Društva, odnosno sadržaj koji se odnosi na informacije vezane za Poslovni kompleks „Centar 2000“, kojim upravlja Društvo.

Bilo koje jamstvo dano na web stranici odnosi se isključivo na usluge Društva.

Društvo pridržava pravo, u bilo kojem trenutku, izmijeniti i/ili ukinuti Web stranicu, uključujući sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu za pristup i korištenje Web stranice. Društvo je ovlašteno, u bilo koje vrijeme, prestati objavljivati bilo koju vrstu informacija ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka ili promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Način korištenja Web stranice:
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja se obvezujete da ćete Web stranicu koristiti isključivo i jedino u skladu s ovim Uvjetima.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta obvezujete se da ćete Web stranicu koristiti samo u osobne svrhe.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta se obvezujete da nećete ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):

  1. mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Web stranicu ili bilo koji njen dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);
  2. izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Web stranicu ili njen dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);
  3. onemogućiti pristup i/ili korištenje Web stranice drugim Korisnicima;
  4. neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Web stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

Pravo intelektualnog vlasništva
Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste upoznati da su ustroj, izgled, slike i sadržaj Web stranice zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva.

Sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranicama, uključujući, ali bez ograničenja, medijske sadržaje i priložene slike, druge slike, fotografije, znakove, imena, grafike, logotipove, ilustracije, kao i programske proizvode, su intelektualno vlasništvo Društva, ili s Društvom povezanih pravnih subjekata, ili treće strane ovlaštene od Društva ili koja je Društvo ovlastila za korištenje istog. Sukladno navedenom, sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranici, zaštićeni su autorskim ili drugim pravom. Izričito je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribuiranje (uključujući putem e-maila, faxa ili drugog uređaja), objavljivanje, mijenjanje, prenošenje ili korištenje na drugim web stranicama ili drugim kompjuterskim mrežama ikakvih usluga, sadržaja, informacija ili softwarea dostupnih na Web stranici.

Kontakt 

 

T.+385 1 4579 001

F.+385 1 4578 438

M.+385 98 825 314

Mail: info@centar2000.hr

 

 

 

Oktavijan d.o.o.
HR_10000 Zagreb
Radnička cesta 39
OIB: 17681011860
IBAN: HR36 2390 0011 1010 09751 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
SWIFT/BIC: HPBZHR2X
Copyright 2022. - Oktavijan d.o.o. - Radnička cesta 37, 39 - dizajn DIO